עמוד:136

כשלב ביניים , נסרטט את המעגל מחדש , כאשר הקולט והבסיס מקבלים אספקת מתח נפרדת . איור 12 . 4 ב מתאר את המעגל השקול . לפי תבנין , מקור המתח השקול הוא . י וההתנגדות השקולה היא : עתה נוכל לחשב את זרם הבסיס , , 1 B מתוך החוג הכולל את . V לצורך זה נניח שהטרנזיסטור עובר באזור הפעיל , ולכן הצומת בסיס-פולט נמצא במקדם קדומני שערכו . 0 . 7 V את ההנחה הזאת נאמת בהמשך באמצעות דוגמאות מספריות . אייר 12 . 4 א . מעגל של טרנזיסטור , בעל מקדם קבוע , המחובר בתצורת פולט משותף ב . מעגל שווה-ערך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר