עמוד:135

במשוואה ( 12-5 ) מתקיימים הקשרים הבאים : כאשר V cc , / = 0 וכאשר , / = V IR C , V = 0 נקודות החיתוך של הקו הישר עם הצירים הן V cc על הציר האופקי / cc / R -- \ על הציר האנכי . כאשר הטרנזיסטור מחובר בתצורת פולט משותף כשלקולט מחובר הנגד , R המתח והזרם במעגל מקיימים , באותו זמן , הן את חוק קירכהוף המוכתב על-ידי הנגד והן את הקשר הנובע מאופייני המוצא הטרנזיסטור . קיום שני הקשרים קורה בנקודה אחת בלבד - בנקודת המפגש של הקו הישר עם אופיין המוצא , , 1 BQ כמתואר באיור . 12 . 3 הנקודה הזאת נקראת נקודת העבודה , ( Operating Point ) או נקודת המנוחה , ( Quiescent Point ) ומסומנת באות . Q המתח הישר מסומן ב- , ^™ והזרם הישר מסומן ב- . 1 € @ שימו לב , כדי לקבוע את נקודת העבודה אנו מתעניינים רק באופיין אחד מתוך כל אופייני המוצא \ זהו האופיין שמתאים לזרם הקייס בבסיס , . 1 QB כדי שמגבר יפעל כראוי יש לדאוג לכך שנקודת העבודה שלו תהיה יציבה , כלומר שלא יחולו בה שינויים בעקבות החלפת הטרנזיסטור במגבר . שינויים בנקודת העבודה עלולים להביא את הטרנזיסטור לאזור קיטעון או לאזור רוויה ואז המגבר לא יפעל כראוי . טרנזיסטורים הם רכיבים שבמהלך ייצורם עשויים לחול בהם שינויים בהגבר לזרם הישר שלהם , / 3 עד כדי עשרות אחוזים . המעגל הקודם לא הצליח לשמור על נקודת עבודה קבועה כאשר חל שינוי בהגבר הזרם של הטרנזיסטור המחובר למעגל . לעומתו , להלן מתואר מעגל אשר יכול לשמור טוב יותר על יציבותה של נקודת העבודה כאשר חלים שינויים בהגבר הזרם הישר של הטרנזיסטור . מעגל בעל מקדם קבוע באיור 12 . 4 א מתואר מעגל בעל מקדם קבוע הנוצר באמצעות מחלק מתח בבסיס . ננתח את המעגל . כדי לפשט את החישובים , נשתמש בשקול של תבנין עבור חלק המעגל הנמצא משמאל לנקודות X ו- . Y

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר