עמוד:133

לכן זרם הקולט הוא י נכתוב את משוואת קירכהוף עבור חוג הקולט ו ולכן מתח קולט-פולט , , V הוא ו ^ 12 . 2 UWJ מתואר מעגל הניסוי שנרכיב בהמשך . שאלה 12 . 1 א . חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור במעגל המתואר באיור . 12 . 2 הניחו ש . /? = 300- ב . חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור אם ההתנגדות של נגד הבסיס גדלה ב . 50 ° / 0- ג . חשבו את נקודת העבודה של הטרנזיסטור אם ההתנגדות של נגד הבסיס קטנה ב 50 ° / 0- מערכה הראשון . איור 12 . 2 מעגל הניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר