עמוד:130

שאלה 11 . 1 א . הסבירו את צורת האות שהתקבלה במוצא . ב . שנו את מאפייני הדיודה בתכנה כך שהתופעה שהתרחשה תיעלם . הריצו את המעגל ובדקו את התיקון . ג . העתיקו לדוח הניסוי את המעגל המתוקן ואת צורות הגלים המתקבלות במבוא ובמוצא . . 4 הקטינו את מתח המקור המרבי ל . 2 \ - הריצו את המעגל והעתיקו לדוח הניסוי את חלונות התוכנה המתארים את המעגל ואת צורות הגלים שהתקבלו במבוא ובמוצא . הסבירו את הסיבה למתח המרבי הנמוך שהתקבל במוצא . . 5 מדדו באמצעות מד-מתח חילופין את המתח היעיל המופיע במוצא והשוו אותו למתח המחושב על-פי משוואה . ( 11-1 ) כתבו את התוצאות בדוח הניסוי . מיישר גשר . 6 הרכיבו את המעגל המתואר באיור . 11 . 7 . 7 הריצו את המעגל ומדדו את צורות הגלים המתקבלות במוצא . העתיקו את צורות הגלים לדוח הניסוי . . 8 מדדו את המתח היעיל במוצא והשוו את תוצאת המדידה לתוצאת החישוב המתקבלת באמצעות משוואה . ( 11-3 ) איור 11 . 7 מעגל הניסוי של מיישר גשר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר