עמוד:129

במחצית השנייה של מחזור מתח החילופין , הפוטנציאל בנקודה B גבוה מזה שבנקודה , Dvon A הדיודות D -1 D מוליכות , ואילו הדיודות D -1 D חסומות . לפיכך , הזרם זורם מהנקודה , B דרך , D דרך העומס , R דרך , D לנקודה A ומשם - בחזרה למקור המתח . בכל מקרה , הזרם זורם בנגד באותו כיוון , כלומר הוא חד-כיווני ; וכמוהו גם המתח על הנגד . הצורה של הזרם ושל המתח היא של גל שלם , והיא מתוארת באיור 11 . 6 ב . צורות הגלים המתוארות הן עבור דיודות אידאליות . הערך הממוצע והערך היעיל של מתח המיושר באמצעות מיישר גל שלם מוגדרים על-ידי המשוואות האלה : שימו לב , הערך היעיל של גל מיושר שלם שווה לזה של גל סינוסואידלי רגיל . כלומר , ההספק הממוצע של גל מיושר שלם שווה לזה של גל סינוסואידלי . ביצוע הניסוי מעגל יישור חד-דרכי . 1 הרכיבו את מעגל הניסוי באמצעות תוכנת ההדמיה , כפי שמתואר באיור 11 . 5 א . הגדירו את מתח המקור המרבי כ / - ו 311 בתדר של . 50 Hz שנו את ברירת המחדל של הדיודה ובחרו בדיודה מסוג - 1 N 4004 דיודה שמתח הפריצה המרבי שלה הוא . 400 V בחרו בנגד עומס של 1 kQ והגדירו את משך ההדמיה . 2 . 48 mso הריצו את המעגל ומדדו באמצעות משקף התנודות את צורות הגלים המתקבלות במבוא ובמוצא של המיישר . העתיקו את המעגל ואת צורות הגלים המתקבלות לדוח הניסוי . . 3 הגדילו את מתח החילופין למתח מרבי של . 500 V הריצו את המעגל , מדדו , באמצעות משקף תנודות את אותות המבוא והמוצא , והעתיקו אותם לדוח הניסוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר