עמוד:126

מעגל יישור של דיודה המיוצגת באמצעות מודל המתח הקבוע באיור 11 . 4 א מתואר מעגל היישור שראינו קודם , אלא שהפעם הדיודה מיוצגת באמצעות מודל המתח הקבוע . שימו לב , בעת הולכה , מתח מופיע על הנגד רק כאשר מתח המקור גדול ; 0 n v-n עובדה זו מומחשת באיורים 11 . 4 ב ו 11 . 4- ג בעזרת הקווים המרוסקים . כאשר הדיודה מוליכה , המתח על הנגד קטן ממתח המקור בשיעור של , 0 . 7 V שהוא גודלו של מפל המתח על הסוללה , המופיעה במודל . למעשה , צורת המתח על הנגד באיור 11 . 4 ג דומה מאוד לזו שבאיור 11 . 2 ג . עובדה זו ממחישה את הטענה שאפשר להסתפק במודל הדיודה האידאלית במקרים שבהם מפל המתח על הדיודה זניח לעומת שאר המתחים במעגל . המצב היה שונה אילו תנופת מתח המקור הייתה , למשל , רק . 0 . 8 V במקרה כזה הדיודה מהווה נתק גם ברוב רובה של המחצית החיובית של מתח המקור , ולא רק במחצית השלילית של מתח המקור . איור 11 A מעגל יישור של מתח חילופין - מודל מפל המתח הקבוע ו א . תרשים המעגל ב . צורות הגלים במעגל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר