עמוד:125

המודל של מפל המתח הקבוע במעגלי יישור נוח להשתמש , עבור דיודה מעשית , במודל מפל המתח הקבוע . מודל זה מייצג למעשה את הכלל שלפיו המקדם הקדמי של דיודה מעשית הוא 0 . 7 V בקירוב . באיור 11 . 3 מתארים באמצעות המודל דיודה אידאלית , המחוברת בטור לסוללה שמתחה הוא . 0 . 7 V איור 11 . 3 מודל מפל המתח הקבוע איור 11 . 2 מעגל יישור עקרוני של מתח חילופין י א . תרשים המעגל ב . צורות הגלים במעגל

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר