עמוד:124

כאשר המקדם האחורי גדול , 100 V-0 הזרם ( השלילי ) בדיודה עולה בצורה תלולה והמתח על-פניה כמעט אינו משתנה . לפיכך , המתח הזה מכונה מתח הפריצה ( Reverse Breakdown Voltage ) של הדיודה . לכל דיודה יש מתח פריצה אופייני העשוי להגיע לכמה מאות וולטים , מעגל יישור בסיסי באמצעות דיודה באיור 11 . 2 א מתואר מעגל יישור עקרוני של מתח חילופין המורכב ממקור מתח חילופין , מדיודה ומנגד . עבור דיודה אידאלית , המתח על הנגד יהיה כמתואר באיור 11 . 2 ג , כלומר הולכת הדיודה היא . 0 V-D איור 11 . 1 אופיין של דיודה מעשית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר