עמוד:121

ביצוע הניסוי . 1 חברו את מעגל הניסוי המתואר באיור . 2 . 10 . 3 חברו להדקי הרמקול מחולל לאות סינוסי בעל משרעת של Vmax = 1 V בתדר של . 3 . 1 kHz חברו למוצא של מגבר השמע את משקף התנודות למדידת מתח חילופין . . 4 קרבו את הרמקול אל המיקרופון הזעיר עד אשר יורה משקף התנודות על משרעת של . 5 . 2 V מדדו באמצעות משקף התנודות את משרעת האות במבוא למגבר השמע . . 6 חשבו את הגבר מתח החילופין של מגבר השמע . השוו את תוצאת המדידה לחישוב האידאלי של ההגבר . . 7 מדדו את המתח הישר המתקבל במוצא של מעגל היישור . . 8 כוונו את מתח הייחוס , במבוא למגבר , U 1 B כך שמתח הייחוס יהיה נמוך מהמתח הישר שמדדתם בסעיף . 7 למה הדבר גורם ? . 9 הגבירו במעט את אות השמע הנוצר במחולל . למה הדבר גורם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר