עמוד:120

כדי לאפשר את פעולת המעגל באמצעות ספק יחיד , הנגדים הזהים R 2 ו- , /? מחוברים כמחלק מתח היוצר מתח שעוצמתו כחצי ממתח הספק , ומתח זה מסופק למבוא החיובי של המגבר . הקבל C 2 מהווה נתק מתח ישר . עקב כך המגבר , מבחינת המתח הישר , הוא מגבר יחידה ובמוצא המגבר מופיע מתח ישר שערכו מחצית ממתח הספק . מעגל היישור הדיודה D , והקבל C 3 יוצרים מעגל יישור חד-דרכי . הקבל C 3 נטען למתח המרבי ומתפרק באטיות דרך הנגד . /? 5 מעגל המשווה המשווה מורכב ממגבר השרת U 1 B הנמצא , אף הוא , ברכיב . LM 358 מתח הייחוס למשווה מתקבל ממחלק המתח , /? 7 , /> , ונקבע על-פי מצבו של זחלן הפוטנציומטר . תחום השינוי של מחלק מתח זה הוא . 8 V - 4 V כאשר אין אות שמע במבוא , המתח במוצא מעגל היישור נמוך ממתח הייחוס , מוצא המשווה נמצא ברוויה שלילית והדפ"א אינה מאירה . כאשר קיים אות שמע במבוא המיקרופון , הוא מוגבר ומיושר וערכו גדול ממתח הייחוס , מוצא המשווה ברוויה חיובית והדפ"א מאירה . הציוד וקדרות לניסוי ספק כוח מיוצב מיקרופון קיבולי זעיר מגבר שרת LM 358 דיודה 1 > 14148 נגדים- 1 x 1 MQ , 2 x lOO kQ , 3 x 10 kQ , 1 x 1 . 5 kD , 1 xI kft קבלים 2 x 100 nF , 0 . 22 n F , O . l n F - lOkQ > 7 XJ >> yp & pyj l 7 & נורית דפי'א אדומה מחולל אותות בתדרי שמע רמקול זעיר רב-מודד משקף תנודות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר