עמוד:117

ניסוי 10 ( ניסוי 3 ג בתכנית הלימודים ) מעגל לזיהוי קול בעוצמות מותנות בניסוי זה נבנה מערכת המופעלת באמצעות קול , נבדוק את מאפייניה ונפעילה . מסרות הניסוי \ הכרה והרכבה של מעגל לזיהוי קול - מעגל המורכב ממיקרופון קיבולי , ממגבר , ממשווה ומדפ"א J בדיקת הגבר המגבר במערכת י שינוי עוצמת הקול והשפעת השינוי על המערכת מ ^/ ך הניסוי ארבעה שיעורים רקע עיוני בתרשים המלבנים שבאיור 10 . 1 מתואר המבנה העקרוני של מעגל הניסוי . לקצה המעגל מחוברת דפ"א והוא מורכב ממיקרופון קיבולי , ממגבר , ממעגל יישור , ממשווה ומדפ"א . איור 10 . 1 תרשים מלבנים המתאר מעגל לזיהוי קול

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר