עמוד:116

הרכבה והפעלה של מעגל לחישת השינוי בעוצמת ההארה . 6 הרכיבו את המעגל המתואר באיור . 9 . 5 חשפו את LDR-n לתאורת החדר או הנורה . . 7 סובבו באטיות את כפתור הפוטנציומטר עד אשר הדפ"א תתחיל להאיר והחזירו במעט את מצב הפוטנציומטר עד שהדפ"א תכבה . . 8 מדדו את מתח הייחוס במבוא השלילי של מגבר השרת ואת מפל המתח במבוא החיובי של מגבר השרת . . 9 שנו את מצב הפוטנציומטר כך שהדפ"א תאיר . . 10 הסתירו , באמצעות כף ידכם הנמצאת במרחק של 20 ס '' מ לערך , את האור הנופל על LDR-n כך שהדפ"א תכבה וכתבו מהו מפל המתח במבוא החיובי של מגבר השרת . . 11 שנו באטיות את מצב הפוטנציומטר בלי להזיז את כף ידכם , עד שהדפ"א תאיר שוב . כתבו מהו מפל המתח במבוא החיובי של מגבר השרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר