עמוד:115

הציוד הדרו ^/ ו לניסוי ספק כוח כפול מיוצב נגד רגיש לאור LDR מגבר שרת LM 358 I kQ , 10 kQ - D > TO נורית דפ"א אדומה פוטנציומטר 101 < £ 1 מד-אור רב-מודד בד שחור אטום לאור נורה למתח עבודה של 12 V קופסה אטומה לאור , בד אטום לאור - באורך של 30 ס"מ - רצוי ביצוע הניסוי התנגדות LDR-n כפונקציה של עוצמת ההארה 2 . 1 חברו את LDR-n למד-התנגדות וחשפו אותו לאור הנורה במצב הארה מרבי . כתבו את התנגדות הנגד ואת עוצמת ההארה בסמוך אליו כפי שנמדדה על-ידי מד-האור . . 2 בצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיף 1 עבור ארבעה עד חמישה מצבי הארה 3 שונים . 3 . כסו את הנגד באמצעות בד שחור ( האטום לאור . ( מדדו את התנגדות הנגד . הניחו שבמצב זה עוצמת ההארה היא אפס . . 4 העתיקו את הנתונים שאספתם לטבלה בגיליון האלקטרוני וסרטטו , באמצעות הגיליון , גרף שיתאר את התנגדות LDR-n כפונקציה של עוצמת ההארה . . 5 תארו את התנהגות הגרף בדוח הניסוי . רצוי לבנות לשכה אפלה - קמרה אובסקורה - שבה יותקנו הנורה , , LDR-n מד-ההתנגדות ומד-האור , כך שתאורת החדר לא תשפיע על המדידה . אפשר לשנות את עוצמת ההארה על-ידי שינוי מתח ההזנה של הנורה , או על-ידי הרחקתה LDR-nn

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר