עמוד:114

מתח הייחוס של המשווה נוצר על-ידי מחלק המתח /?? ו- , # שני נגדים שהתנגדותם זהה . דבר זה גורם לכך שהמתח המסופק למבוא השלילי של מגבר השרת הוא מחצית ממתח המקור . הנגד חשוף לעוצמת הארה גבוהה ולכן התנגדותו נמוכה , המתח הנופל על הנגד R 2 גבוה ממחצית מתח הספק , מגבר השרת נמצא ברוויה חיובית והדפ"א אינה דולקת . אם נסתיר את האור הנופל על LDR-n באמצעות כף ידנו תקטן עוצמת ההארה , תגדל התנגדות של , LDR-n מפל המתח על הנגד R 2 יהיה קטן ממחצית של מתח הספק , מגבר השרת יהיה ברוויה שלילית והדפ"א תדלוק . כדי לשנות את טמפרטורת החישה , כלומר את הטמפרטורה שבה תידלק נורת הדפ '' א , אפשר להחליף את מחלק המתח היוצר את מתח הייחוס בפוטנציומטר , כפי שמתואר באיור . 9 . 5 איור 9 . 5 מעגל בעל מתח ייחוס משתנה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר