עמוד:111

ניסוי 9 ( בימוי 3 ב בתכנית הלימודים ) מעגל המושפע מעוצמת בניסוי זה נבדוק את רגישותו של חיישן לעוצמת ההארה ( חיישן התנגדותי . ( נרכיב מעגל שפעולתו מושפעת מעוצמת ההארה ונפעיל אותו . מסרות הניסוי מדידת התנגדותו של נגד הרגיש לאור מסוג ( Light Dependent Resistor ) LDR כפונקציה של עוצמת ההארה > הכרה , הרכבה והפעלה של מעגל המורכב , LDR-n ממגבר שרת הפועל כמשווה ומדפ"א המשמשת לגילוי עוצמת הארה נתונה שינוי פעולת המעגל באמצעות מתח הייחוס המסופק למבוא של המשווה מ ^/ ך הניסוי שני שיעורים רקע עיוני בתרשים המלבנים שבאיור 9 . 1 מתואר המבנה העקרוני של מעגל הניסוי . מתח נופל על הLDR- שהוא אחד הנגדים במחלק המתח . LDR-n מחובר למבוא של משווה ומוצא המשווה מחובר לדפ"א . איור 9 . 1 תרשים מלבנים המתאר מעגל של הרגיש לעוצמת ההארה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר