עמוד:108

ביצוע הניסוי התנגדות התרמיסטור כפונקציה של הטמפרטורה . 1 כתבו את טמפרטורת החדר כפי שנמדדה על-ידי מד-הטמפרטורה . . 2 מדדו את התנגדות התרמיסטור וכתבו אותה . . 3 הכניסו את התרמיסטור , המחובר באמצעות מוליכים מתאימים , למכל המלא עד מחציתו במי-ברז . . 4 הכניסו את מד-הטמפרטורה לתוך המכל וקבעו אותו כך שלא יזוז כדי שתוכלו לקרוא בקלות את הטמפרטורה שהוא מורה . . 5 המתינו עד שהטמפרטורה שיורה מד-הטמפרטורה תתייצב וכתבו אותה . . 6 מדדו את ההתנגדות התרמיסטור וכתבו אותה . . 7 הכניסו כמה קוביות קרח למכל , המתינו כמה דקות וכתבו את טמפרטורת המכל ואת התנגדות התרמיסטור . . 8 רוקנו את המכל מקוביות הקרח ומהמים . הוסיפו למכל , בזהירות מרובה , מים רותחים מהקומקום . המתינו כמה דקות . . 9 צפו במד-הטמפרטורה וכתבו את התנגדות התרמיסטור ואת טמפרטורת המים . . 10 בצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיפים 8 ו : 9- במקום מים רותחים , הוסיפו למכל מים בתחום הטמפרטורות שבין . 80 ° C ^ 40 C בצעו זאת עבור חמש עד שש טמפרטורות בתחום זה . . 11 העתיקו את הנתונים שאספתם לטבלה בגיליון האלקטרוני וצרו גרף שיתאר את התנגדות התרמיסטור כפונקציה של הטמפרטורה . . 12 העתיקו את הגרף לדוח הניסוי . . 13 הסבירו את הקשר שבין התנגדות התרמיסטור לטמפרטורה . . 14 באמצעות הגיליון האלקטרוני בצעו קירוב של הגרף שקיבלתם לקו ישר , והוסיפו את המשוואה המקורבת לגרף . העתיקו את הגרף המקורב ואת משוואתו לדוח הניסוי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר