עמוד:106

משתמשים במעגלים של חיישני טמפרטורה במזגנים ובמקררים . תפקידם של מעגלים אלה הוא להפעיל את המדחס כאשר הטמפרטורה עולה מעבר לטמפרטורה נתונה ולנתקו כאשר הטמפרטורה עולה עוד יותר - מעבר לטמפרטורה נתונה שנייה . קביעת הטמפרטורה הרצויה נעשית באמצעות פוטנציומטר . במעגל שנבנה , הפעלת יחידת הקירור תיוצג באמצעות הפעלת הדפ"א . הנגד הרגיש לחום שנשתמש בו בניסוי הוא מסוג , Temperature Coefficient ) ( Positive PTC שהתנגדותו עולה עם עליית הטמפרטורה . החיישן שנשתמש בו הוא , כאמור , תרמיסטור , ( Thermistor ) וצורתו כדיסק , ) ראו איור . 8 . 2 באיור 8 . 3 מתואר המעגל העקרוני לזיהוי טמפרטורה שמותקן בו תרמיסטור . מתח הייחוס של המשווה נוצר על-ידי מחלק המתח המורכב מהנגדים R 3 ו- ן . / מחלק המתח גורם לכך שהמתח המחובר למבוא השלילי של מגבר השרת הוא מחצית ממתח המקור . המערכת מתוכננת כך שבטמפרטורות נמוכות מהטמפרטורה שנקבעה מראש , מפל המתח איור 8 . 2 תרמיסטור מסוג PTC איור 8 . 3 מעגל עקרוני לזיהוי טמפרטורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר