עמוד:102

שינוי החסינות מפני רעש . 7 הרכיבו את מעגל שמיט המתואר באיור 7 . 6 והפעילו את המעגל בשני אופנים : פעם אחת כאשר מקור ה'רעש' מחובר למבוא המעגל ופעם אחת כאשר מקור ה'רעש' איננו מחובר . מדדו את אות המוצא עבור כל אחד משני מצבי המפסק . העתיקו לדוח הניסוי את צורות הגלים המתקבלות כאשר אות הירעש' מועבר וכשאיננו מועבר . העתיקו לדוח הניסוי את צורות הגלים המתקבלות בכל אחד ממצבי המפסק . קבלת אופיין מעבר באמצעות התוכנה . 8 סרטטו במשטח העבודה את המעגל שלפניכם . . 9 בחרו באפשרות Simulation ובתפריט שייפתח בחרו Analyses Setup-n סמנו V בריבוע הסימון שליד DC ואז בחרו באפשרות DC על-ידי הקשה על מקש שמאל של העכבר . בחלון שייפתח הגדירו את מאפייני ההרצה בהתאם למתואר באיור . 7 . 11 מעבר בין מצב אחד של המפסק למצב האחר נעשה , בעת הרצת המעגל , על-ידי הקשה על המפסק באמצעות מקש שמאל של העכבר והקשה על אישור בתיבת השיחה הנפתחת . איור 7 . 10 מעגל לקבלת אופיין מעבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר