עמוד:100

ביצוע הניסוי הפעלת המשווה . 1 הרכיבו , באמצעות תוכנת ההדמיה , את המעגל המתואר באיור . 7 . 7 כדי לאפשר הגדלה והקטנה מחזורית והדרגתית של אות המבוא , , V s נשתמש במקור מתח חילופין כמתואר באיור . 7 . 7 . 2 הריצו את המעגל ( בבסיס זמן , ( 3 ms הוסיפו יחידות לצירים והגדירו את המערכת כך שיתקבלו צורות הגלים של מתח הסף , , v ושל מתח המוצא , כמתואר באיור . 7 . 8 איור 7 . 8 נקודות B ^ A למדידת צורות הגלים של מתח הסף ושל מתח המוצא במעגל שמיט איור 7 . 7 מעגל שמיט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר