עמוד:99

כפי שאפשר לראות באיור 7 . 5 נוכחותו של מקור 'רעש' במבוא גורמת לעיוות של אות המוצא . באיור 7 . 6 מתואר מעגל שמיט המחובר למקור מתח חילופין ולמקור 'רעש' בדומה למעגל המשווה . איור 7 . 6 מעגל שמיט , מקור מתח חילופין ומקור 'רעש' איור 7 . 5 פעולת משוווה כאשר קיים 'רעש' במבוא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר