עמוד:98

שאלה 7 . 3 מבקשים ליצור עקום חשל סימטרי ביחס לציר . Y-n מהו השינוי שיש לערוך במעגל שבדוגמה 7 . 1 כדי לקבל זאת ? 2 חסינותו של מעגל שמיט מפני רעשים נדגים את השפעת הרעש על פעולתו של משווה באופן הזה : נחבר מקור מתח נוסף , בטור , למקור המתח הראשי ( זה המחובר למבוא של המשווה , ( ונצפה באות המתקבל במוצא המשווה עקב פעולתם של שני המקורות . באיור 7 A מתואר מצב שבו מקור 'הרעש' ( המקור הנוסף ) אינו מחובר עדיין . בחלקו אחד של האיור מתוארים אות המבוא ואות המוצא של המעגל המשווה ובחלקו האחר של האיור מתואר אופן החיבור של המפסק המחליף למעגל הניסוי . באיור 7 . 5 מתואר מצב שבו מקור הרעש מחובר למבוא . בחלקו האחד של האיור מתוארים אות המבוא ואות המוצא כאשר קיימת תוספת של 'רעש' במבוא ובחלקו האחר מתוארים מצבו של המפסק המחליף ואופן חיבור מקורות המתח למגבר . בחלק זה של הניסוי נשתמש במגבר LF 351 במקום במגבר 741 כדי לאפשר ניתוח פעולת המעגל בתדרים גבוהים יותר וכדי להקטין את זרמי המבוא הזורמים למגבר כך שלא תיווצר העמסה . איור 7 . 4 משווה ללא פעולת מקור ה'רעש'

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר