עמוד:97

נקודת האמצע של החשל , , V מוגדרת כערך הממוצע של שני מתחי הסף ו c נקל לראות כי רוחב החשל אינו תלוי כלל במתח המקור הנוסף , . F DC נקודת אמצע החשל , , V מוגדרת באמצעות משוואה !( 7-7 ) נקודת האמצע תלויה במתח המקור , . F DC המסקנה היא שאפשר 'להזיז' את אופיין החשל על-ידי שינוי של מתח המקור הנוסף , , V ועל-ידי שינוי מתאים של ההתנגדויות /? , ו- . /? לעומת זאת , כדי להרחיב את אופיין החשל , יש לשנות את מתחי ההזנה או את ההתנגדויות R ] ו- . /? שאלה 7 . 1 ענו על השאלות שלפניכם בהתייחס לדוגמה . 7 . 1 א . סרטטו את אופיין המעבר של המשווה . ב . חשבו את ואת . ^ ^ שאלה 7 . 2 הגדירו את התנגדות הנגדים ואת מתח המקור הישר כך rrt r יגדל ב 20 ° / 0- ביחס ל- שחישבתם בתשובה לשאלה ^" . 7 . 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר