עמוד:96

אופיין המעבר של מעגל שמיט כדי לשרטט את אופיין המעבר של מעגל שמיט מגדילים ומקטינים את המתח Vs בטווח הכולל את שני מתחי הייחוס . בירידת המעגל מחליף מצב בערך הייחוס הנמוך , , v ואילו בעלייה המצב מתחלף בערך הייחוס הגבוה , . v ^ באיור 7 . 3 מתואר אופיין מעבר עקרוני המתאים למעגל המתואר באיור . 7 . 1 אופיין המעבר שבאיור 7 . 3 מתאר את מתח המוצא כפונקציה של מתח המבוא , כאשר מתח המבוא עולה וכאשר הוא יורד . המאפיין החשוב ביותר של אופיין המעבר הוא צורת הלולאה שלו ; לולאה זו נקראת לולאת החשל ( Hysteresis Loop ) המשוב החיובי במעגל שמיט גורם לכך שעם ירידת מתח המבוא , niwnn , v אינו 'מסוגל' להחליף מצב ( במוצא ) בנקודה < V = V TI אלא בנקידה נמוכה יותר , . v = v תכונה זו של מעגל שמיט נקראת חשל , והיא הגורמת לביצועים המשופרים של מעגל שמיט . החשל של אופיין המעבר מאופיין על-ידי רוחבו ועל-ידי נקודת האמצע שלו . רוחב החשל , , // מוגדר כהפרש מתחי הסף המגדירים אותו : איור 7 . 3 אופיין מעבר עקרוני של מעגל שמיט

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר