עמוד:95

את משוואת ערכו של V נחשב בשיטת ההרכבה ( סופרפוזיציה ) ? . T למתח המוצא , , K out יש שני ערכים אפשריים : ערך נמוך ,-VEE = V OL וערך גבוה . V cc = K OH בהתאם , גם למתח הייחוס יש שני ערכים אפשריים ל ערך נמוך ו וערך גבוה דוגמה 7-1 נחשב את הערכים V n V TX של מעגל שמיט המתואר באיור 7 . 1 הכולל את הפרמטרים ^ Nn . R = 10 kQ , /? = 90 , kQK 5 = V , KEE =-12 V , cc = 12 V : i פתרון לפי משוואה : '( 7-2 ) /? , + « 2 R + R 2 100 100 V = VDC = ^ -01- ^ - ^— = 5 ^ --10 ^ - = 4 . 5-1 . 0 = 3 . 5 V ולפי משוואה : ( 7-3 ) R + R ^ Rj + R 100 100 F = K ^ + ^^ -5— + 10— = 4 . 5 + 1 . 0 = 5 . 5 V x 2 2 כלומר , כאשר הרמה הלוגית במוצא היא , ' 0 ' מתח הסף במבוא הוא 13 . 5 V וכאשר הרמה הלוגית במוצא משתנה ל , ' 1 ' - מתח הסף במבוא משתנה ל . 5 . 5 \ - השפעת המוצא על המבוא מושגת באמצעות המשוב החיובי ( הנגד \ R 2 הנחנו שמתח הרוויה של המגבר נמוך ( בערכו המוחלט ) 2 off ממתחי הספקים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר