עמוד:91

רשות : מעגל שבו מגבר השרת מחובר לשני מקורות מתח חיובי ושלילי של 12 V והמהפך מחובר למקור מתח של 5 V . 1 הרכיבו את המעגל המתואר באיור . 2 . 6 . 3 הגדירו את מתח הייחוס כ 0 \' - ואת מתח המבוא . 3 . 1 V-J מדדו את המתחים בנקודות האלה : מוצא המשווה מבוא השער המהפך מוצא השער המהפך . 4 מדדו את המתח המופיע על הדיודה . D 2 באיזה מצב נמצאת הדיודה ? . 5 הגדירו את מתח הייחוס 0 V-o ואת מתח המבוא . 6 .-1 Vo בצעו בהתאם לערכים החדשים שוב את המדידות שביצעתם בסעיפים 12 ו13-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר