עמוד:90

חיבור מתח חילופין למבוא המשווה . 17 נתקו את מתח המבוא הישר המחובר למבוא וחברו במקומו את מחולל האותות . . 18 כוונו את המחולל כך שייצור גל סינוס במשרעת של 1 V ובתדר של . 5 Hz כוונו את זחלן הפוטנציומטר לאמצע התחום - מתח . 0 V חברו את משקף התנודות במקביל לדפי'א כמתואר באיור . 6 . 6 . 19 הפעילו את ספק הכוח ואת המחולל . ודאו שמתח הפוטנציומטר הוא . 20 . 0 V מדדו , באמצעות משקף התנודות , את הזמן שהדפ"א דולקת ואת הזמן שהיא כבויה . . 21 הגדירו את מתח הייחוס ב . 22 . vref = l \ - מדדו את הזמן שהדפ"א כבויה ואת הזמן שהיא דולקת . . 23 הגדירו את מתח הייחוס . 24 . vrer = 1 Vo בצעו שוב המדידות שביצעתם בסעיף . 25 . 6 הסבירו כיצד השינוי במתח הפוטנציומטר משפיע על משך הזמן שהדפ"א דולקת ועל משך הזמן שהדפ"א כבויה . איור 6 . 6 החלפת אחד ממקורות המתח הישר במקור מתח חילופין

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר