עמוד:89

. 5 הגדירו את מתח הייחוס vref = 2 Vo ואת מתח המבוא = 1 . 5 Vo ו ת . 6 בצעו שוב את המדידות שביצעתם בסעיף 4 בהתאם לערכים החדשים של מתח הייחוס ושל מתח המבוא . השוו את תוצאות המדידה לתוצאות שהתקבלו בתשובה לשאלה . 6 . 3 אם התוצאות אינן זהות , נסו להסביר מהי הסיבה לכך . . 7 כבו את ספק הכוח . מעגל שבו מגבר השרת מחובר לשני מקורות מתח - חיובי ושלילי - של 5 v . 8 הרכיבו את מעגל הניסוי המתואר באיור . 9 . 6 . 2 הגדירו את מתח הייחוס 1 0 . ואת מתח המבוא . 10 . 0 1- מדדו את המתחים בנקודות האלה : מוצא המשווה מבוא השער המהפך מוצא השער המהפך . 11 חשבו את מפל המתח על הדיודה . האם תוצאת המדידה מתאימה להנחה שהופיעה בשאלה . 12 ? 6 . 5 הגדירו את מתח הייחוס 1 ) . ואת מתח המבוא . 13 . 0 vo בצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיף 13 בהתאם לערכים החדשים של מתח הייחוס ושל מתח המבוא . . 14 חשבו את המתח הנופל על הדיודה ואת הקוטביות שלו . באיזה מצב נמצאת הדיודה ? . 15 מהו מפל המתח על הנגד . 16 ?/? 4 כבו את ספק הכוח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר