עמוד:88

הציוד הדרוש לניסוי ספק כוח כפול משתנה ( רצוי ספק הכולל מוצא שיש בו מתח קבוע של ( 5 V מחולל אותות משקף תנודות רב-מודד מטריצה לבנייה רכיב מוכלל 74 LS 04 רכיב מוכלל LM 358 דפ '' א זעירה דיודת זנר - 1 N 751 למתח של / י 5 . 1 דיודה 914 א 1 2 פוטנציומטרים לינאריים של 2 A / 2 נגדים 510 Qx 2 , 2 kQ x 4 , l kfix 3 ; 1 / 4 W , 5 % ביצוע הניסוי הפעלת המעגל ללא מישק הרכיבו את מעגל הניסוי המתואר באיור . 6 . 1 בחרו כרצונכם באחד המהפכים ברכיב המוכלל 74 LS 04 ובאחד ממגברי השרת ש רכיב מוכלל . LM 358 . 1 חברו את המעגל לספק המתח והפעילו את המעגל . . 2 שנו את מצב הפוטנציומטר , , Rp ] לאחד ממצביו הקיצוניים ( התנגדות מרבית או מזערית . ( מדדו את המתח vrcf באמצעות הרב-מודד וכתבו אותו . שנו את מצבו של הפוטנציומטר למצבו הקיצוני האחר ומדדו שוב את המתח . השוו את התוצאות לתוצאות שקיבלתם בתשובה לשאלה . 3 . 6 . 1 הגדירו את מתח הייחוס vrcf = 2 v-y ואת מתח המבוא . 4 . vin = 2 . 5 vo מדדו , באמצעות הרב-מודד , את המתחים יחסית להארקה בנקודות האלה ו מוצא המשווה מוצא השער המהפך כתבו את תוצאות המדידות ואת מצב פעולתה של הדפ"א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר