עמוד:87

הכרת המעגלים המוכללים שבניסוי במהלך הניסוי נשתמש בשני מעגלים מוכללים ל הרכיב - LM 358 אשר מותקנים בו שני מגברי שרת שכל אחד מהם יכול לשמש כמשווה , והרכיב - 74 LS 04 המורכב משישה מהפכים לוגיים . באיור 6 . 4 מתוארת הקצאת ההדקים ברכיב המוכלל . 74 LS 04 אפשר לראות באיור את השגם שבאמצעותו מזהים את סדר ההדקים . ההדקים 14 ו7- משמשים להזנת מתח למעגל המוכלל . באפשרותכם להשתמש בכל אחד מהשערים במהלך ביצוע הניסוי . באיור 6 . 5 מתוארת הקצאת ההדקים ברכיב המוכלל . LM 358 אפשר להשתמש בניסוי באחד ממגברי השרת שבמארז . הנקודה השחורה , הקיימת גם ברכיב עצמו , מציינת את מיקומו של הדק . 1 ההדקים 4 ו8- הם הדקי אספקת המתח לרכיב . איור 6 . 5 הקצאת ההדקים ברכיב המוכלל LM 358 איור 6 . 4 הקצאת ההדקים ברכיב המוכלל 74 LS 04

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר