עמוד:86

שאלה 6 . 6 חשבו את המתח הנופל על R 4 בכל אחד משני המצבים של מוצא המשווה . הניחו שהמתח הנופל על הדיודה D 2 בהולכה הוא . 0 . 7 V מעגל שבו מגבר השרת מחובר לשני מקורות מתח - חיובי ושלילי - של 12 V והמהפך מחובר למקור מתח של sv-o 5 v במערכת זו שני המצבים של מוצא המשווה -12 V-1 + 12 V .-0 / 7 בהתאמה . כאשר המתח שלילי אפשר להוסיף דיודה ונגד , כפי שחיברנו למעגל הקודם , ולאלץ מתח . 0 כאשר המתח חיובי אפשר לחבר דיודת זנר שהמתח שלה הוא 5 V בקירוב . באיור 6 . 3 מתואר מעגל המגבר הכולל מעגל מישק . שאלה 6 . 7 הסבירו , לגבי המעגל שבאיור , 6 . 3 מהו מצב הדפ"א עבור כל אחד מהמתחים האלה : vin = l V , vref = 1 . 5 V . 2 vin = i v , vref = 0 . 5 V . 1 איור 6 . 3 מעגל שבו המשווה מוזן משני מקורות מתח של 12 V ומחובר למהפך באמצעות מעגל מישק

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר