עמוד:84

רקע עיוני מעגל שבו מגבר השרת מחובר למקור מתח אחד של 5 ¥ ( ללא צורך במישק ) כאשר מקור מתח אחד של 'ע 5 מחובר למשווה ולמהפך , אין צורך במעגל מישק ואפשר לחבר את הרכיבים ישירות זה לזה . באיור 6 . 1 מתואר מעגל חשמלי הכולל מקור מתח אחד . שאלה 6 . 1 חשבו את תחוס המתחים האפשרי של מתח הייחוס , . vref שאלה 6 . 2 א . מהו תחוס המתחים במבוא שעבורו הדפ"א דולקת ? ב . מהי העוצמה של הזרם הזורם בדפ '' א כאשר היא דולקת ? שאלה 6 . 3 א . מהו מתח המוצא האידאלי של המשווה עבור שני מצביו האפשריים ? ב . מהו מתח המוצא האידאלי של המהפך עבור שני מצביו האפשריים ? איור 6 . 1 מעגל שבו המשווה מחובר ישירות למהפך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר