עמוד:80

. 6 שנו את מצב הפוטנציומטר המתואר באיור , 5 . 5 כך שמתח הייחוס יהיה שווה למתח הייחוס שקיבלתם בתשובה לסעיף א בשאלה . 5 . 3 השוו את מצב הפוטנציומטר לזה המתואר באיור . . 7 העתיקו לדוח הניסוי את חלונות התוכנה המתארים צורות הגלים המתקבלות במבוא ובמוצא של המרבע . השוו את הגרפים שקיבלתם בתוכנת ההדמיה לזה שסרטטתם בתשובה לשאלה . 8 . 5 . 2 חשבו את גורם המחזור והשוו את התוצאה הזאת לתוצאה שקיבלתם בתשובה לשאלה . 5 . 2 . 9 שנו את התנגדות הפוטנציומטר , המתואר באיור , 5 . 5 כך שגורם המחזור יהיה . 0 . 6 הריצו את המעגל וצפו בצורות הגלים המתקבלות במבוא ובמוצא . הוסיפו יחידות לצירי הגרפים והעתיקו את חלונות התוכנה המתאימים לדוח הניסוי . . 10 השוו את מצב הפוטנציומטר לזה שקיבלתם בתשובה לשאלה 5 . 3 א . . 11 השוו את צורות הגלים שהתקבלו במוצא לאלה שסרטטתם בתשובה לשאלה 5 . 3 ב . קבלה מידית של אופיין המעבר של המשווה ( בהדמיה ) בחלק זה של הניסוי נשתמש בתוכנת ההדמיה כדי לקבל באופן מידי את אופיין המעבר של המשווה . כאשר המעבר הוא ממתח גבוה למתח נמוך . . 12 סרטטו במשטח העבודה את המעגל המתואר באיור , 5 . 8 איור 5 . 8 מעגל הניסוי המשמש לקבלת אופיין מעבר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר