עמוד:78

מהלך הניסוי אספקת מתח ישר לשני המבואות של המעגל המשווה . 1 הגדירו את תוכנת ההדמיה כך שתשמש כמד-מתח . . 2 הרכיבו באמצעות תוכנת ההדמיה את המעגל המתואר באיור . 5 . 6 . 3 העתיקו את הטבלה לדוח הניסוי . הריצו את המעגל ומדדו את מתחי המבואות ואת מתח המוצא עבור מצבי הפוטנציומטריס המתוארים בטבלה . 5 . 1 השלימו את הטבלה בהתאם . העתיקו לדוח הניסוי את חלונות התוכנה המתארים את מתחי המוצא עבור כל אחד ממצבי הפוטנציומטרים . טבלה 5 . 1 מתחי המבוא ומתחי המוצא כפונקציה של מצבי הפוטנציומטרים איור S . 6 מעגל משווה למתחים ישרים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר