עמוד:77

שאלה 5 . 2 השאלות שלפניכם עוסקות במעגל המתואר באיור . 5 . 5 א . חשבו את מתח הייחוס במבוא למגבר השרת . ב . סרטטו את מתח המוצא בקנה מידה מתאים . ג . חשבו את גורם המחזור , ם , עבור מצב זה . שאלה 5 . 3 מעוניינים שגורם המחזור של המעגל המתואר באיור 5 . 5 יהיה . 0 . 6 א . חשבו את התנגדות הפוטנציומטר , באחוזים , הדרוש לשם כך . ב . סרטטו , בקנה מידה מתאים , את האות המתקבל במוצא של מגבר השרת . איור 5 . 5 מעגל לריבוע מתח סינוסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר