עמוד:76

המשווה המתואר באיור 5 . 4 א משווה , כאמור , בין מתח ייחוס ישר , , v לאות מתח rei 1 סינוסי , . v s מוצא המשווה נמצא ברוויה גבוהה ( 5 V ) או ברוויה נמוכה , ( -5 V ) בהתאם לקוטביות ההפרש הרגעי בין שני המתחים , כמתואר באיור 5 . 4 ב . כפי שאפשר לראות באיור , במוצא מתקבל גל ריבועי , שהיחס בין חלקו החיובי לחלקו 2 השלילי תלוי בגובה של מתח הייחוס , , V ביחס לתנופת האות הסינוסי , V mm Ki . ( K < 5 V ) כאשר , ^ = 0 גורם המחזור הוא . 50 ° / 0 ככל F -vy גדל , גורס המחזור קטן , ולהפך . מתחי המוצא שווים או קרובים למתחי הספקים רק בחלק ממגברי השרת המעשיים . שאר מתחי המוצא ( מתחי הרוויה ) יהיו נמוכים מהם . 1-2 V-J גודל המוגדר כגורם המחזור והמסומן באמצעות . ( Duty Cycle ) D = T IT D X איור 5 . 4 ריבוע של גל סינוס באמצעות משווה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר