עמוד:75

משווה מעשי באיור 5 . 3 מתואר מעגל של משווה מעשי . מתח הייחוס , , V K ( מסופק למבוא החיובי של מגבר השרת , ואת המתח - v s אשר אותו משווים למתח הייחוס - מספקים למבוא השלילי של מגבר השרת . שאלה 5 . 1 סרטטו את אופיין המעבר העקרוני של המשווה המעשי המתואר באיור . 5 . 3 משווה כמרבע באיור 5 . 4 א מתואר מעגל של משווה מעשי המשמש כמרבע . למבוא החיובי של המגבר מסופק מתח חילופין , , v בעל ערך שיא-לשיא ( V _ ?) של . 2 Kmax את מתח הייחוס , , VKf אפשר לשנות באמצעות פוטנציומטר , כך שמתח הייחוס יכול להשתנות בין מתח השיא החיובי למתח השיא השלילי של גל הסינוס . באיור 5 . 4 ב מתוארים , זה מתחת לזה , המתחים הנזכרים כפונקציה של הזמן . איור 5 . 3 מעגל של משווה מעשי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר