עמוד:74

משווה ( Comparator ) הוא מעגל אלקטרוני , שתפקידו להשוות בין שני מתחים ( למשל , V x . ( F o תוצאת ההשוואה היא אות ספרתי , שערכו מתאים לרמה לוגית r אם , V > V ולרמה לוגית ' 0 ' אם ? \ 1 המתחים המייצגים את הרמות הלוגיות במוצא תלויים במתחי ההזנה של המשווה . אנו מניחים שמתחי ההזנה נבחרו , כך שהמתחים במוצא יתאימו למשפחת הרכיבים הלוגיים של המעגל הספרתי שבו נשתמש ( למשל < t TTL . ( CMOS אופיין של משווה נגדיר את מתח המבוא , , V כהפרש בין המתחים בשני ההדקים , vin = v ] -v 2 אופיין המעבר של משווה אידאלי , המתאר את מתח המוצא כפונקציה של מתח המבוא , ייראה כמתואר באיור . 5 . 2 כמו במגבר שרת אידאלי , מתח המוצא , , tor עובר מרמת רוויה נמוכה לרמת רוויה גבוהה , כאשר מתח המבוא , , V m הופך משלילי לחיובי . במשווה מתייחסים לרמות הרוויה כאל רמות לוגיות V ; מציין את הרמה הלוגית - K -1 ' 0 ' את הרמה הלוגית . ' 1 ' אחד 0 H OL השימושים המקובלים במשווה הוא לשם השוואת ערכו של מתח תקבילי - המסופק לאחד מהדקי המבוא - ( V ) אל מתח ייחוס קבוע המסופק להדק האחר לק . ( x איור 5 . 2 אופיין מעבר של משווה אידאלי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר