עמוד:70

נחשב את מתח המוצא של המעגל באמצעות שיטת ההרכבה ( סופרפוזיציה : ( D D אם נבחר ביחס הנגדים , L = — ± מתח המוצא יהיה , * « 3 אם נבחר , R = Rt מתח המוצא יהיה : כלומר , מתח המוצא שווה להפרש של שני מתחי המבוא . התנגדות המבוא ההפרשית ( בין מקור vt למקור { V 2 היא . R = ( R { + R 3 ) : ^ כדי שהתנגדות מבוא זו לא תגרום להעמסת בלתי-רצויה על המקורות , יש לבחור את הנגדים /? , ו- /? כך שהתנגדות כל אחד מהם תהיה גדולה בהרבה מהתנגדויות המוצא המקורות . דוגמה 4-1 באיור 4 . 1 מתואר מעגל . נתון כי התנגדויות הנגדים שבמעגל הם R \ = R = \ Q \ Sl ^ . R = R = 40 kQo בנוסף לכך נתון שמתחי המבואות הם . F = 1 v- > K 1 = 1 . 6 V א . חשבו את הגבר המחסר ואת מתח המוצא של המחסר . ב . חשבו את מתח המוצא אם מקורות המתח המחוברים למבואות הוחלפו ביניהם . ג . מה יהיה הגבר המחסר ומתח המוצא שלו אם ידוע שהנגדים R -t Rx הוחלפו זה בזה , שהנגדים R -7 Rj הוחלפו זה בזה ומתחי המבואות לא השתנו ? פתרון א . ב-

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר