עמוד:67

העכבר , על הסימן + **/ בחלון של משקף התנודות . בחלון שייפתח יש לסמן V בשני ריבועי הסימון שליד , Show Div . Values כמתואר באיור . 3 . 12 שאלה 3 . 7 חשבו מהו מתח החילופין המרבי שניתן לחבר למבוא המגבר , המתואר באיור , 3 . 8 בלי שיתקבל עיוות במוצא המגבר . מהלך הניסוי א . חיבור מקורות של מתח ישר לשני מבואות המגבר המסכט . 1 הגדירו בתוכנת ההדמיה את רב-המודד כמד-מתח . . 2 הרכיבו את המעגל המתואר באיור 3 . 1 באמצעות תוכנת ההדמיה . הריצו את המעגל ומדדו את מתח המוצא . העתיקו את חלון המודד לדוח הניסוי . . 3 מדדו את מתח המוצא הנוצר כאשר מבוא אחד פעיל ומאפסים את מתח המקור האחר . העתיקו את המעגלים ואת תוצאות המדידות לדוח הניסוי . . 4 חשבו , מתוך תוצאות המדידות , את הגבר המגבר עבור כל אחד מהמבואות והשוו אותן לתוצאות החישוב בשאלה . 5 . 5 הרכיבו באמצעות תוכנת ההדמיה את המעגל המסכם , כאשר ערכי הנגדים הם אלו שקיבלתם בתשובה לשאלה . 3 . 3 ודאו כי המערכת מבצעת פעולת סיכום . העתיקו את חלון התוכנה המתאים לדוח הניסוי והראו בו את מדידת מתח המוצא . איור 3 . 12 סימון המאפשר חלוקה מספרית של הצירים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר