עמוד:66

בנוסף לסימון V בריבועי הסימון שליד , Transient / Fourier ^ Multimeter בחרו באפשרות Transient / Fourier על-ידי הקשה על מקש שמאל של העכבר . ייפתח חלון ובו עליכם לשנות את בסיס הזמן בציר ה ^ של משקף התנודות כדי להתאימו לצפייה בכמה מחזורים של אות הסינוס . שנו את בסיס הזמן כפי שמתואר באיור . 3 . 10 בעת הרצת המעגל מתקבל חלון התוכנה הזה ( לאחר שמיקום החלונות בו שונה , כך שיהיה נוח לצפות בהם . ( כדי לצפות במתח ולשנות את נקודות המדידה של המתח הישר ושל מתח החילופין , הזיזו את הסמן לחלון הרצוי - של מד-המתח או של משקף תנודות - והקישו על מקש שמאל של העכבר . לאחר מכן הזיזו את הסמן לנקודה רצויה במעגל וקבעו את נקודת המדידה הרצויה . כדי לקבל על צירי הגרף ערכים מספריים יש להקיש , בעזרת מקש שמאל של איור 3 . 11 חלון התוכנה המתקבל בעת הרצת המעגל איור 3 . 10 התאמת בסיס הזמן למדידת מתח חילופין ( משקף תנודות )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר