עמוד:65

שאלה 3 . 6 חשבו את מתח המוצא הכולל - מתח ישר ומתח חילופין - של המגבר המתואר באיור . 3 . 8 כתבו את המתח באמצעות המשוואה . sin (< y ?) ? . v = v + v MAX שימו לב , המתח שיא-לשיא של מקור מתח החילופין הסינוסי המופיע באיור 3 . 7 שונה ממתח ברירת המחדל שמוגדר בתוכנת ההדמיה . התאמת ההדמיה להצגת צורות הגלים ( משקף תנודות ) כדי להריץ את המעגל ולצפות בצורות הגלים המתקבלות בנקודות שונות במעגל , יש לשנות שוב את ההגדרות Analyses Setup- ! לשם כך פתחו את החלון המתאים ושנו את המאפיינים כמתואר באיור . 3 . 9 במצב זה נוכל למדוד מתח ישר באמצעות מד-המתח ובה בעת לצפות בצורות הגלים המתקבלות באמצעות משקף תנודות . איור 3 . 9 שינוי המאפיינים Analyses Setup-n לשם מדידת מתח חילופין ומתח ישר איור 3 . 8 מעגל מגבר שלמבואותיו מחוברים מקור למתח חילופין ומקור למתח ישר

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר