עמוד:64

באיור 3 . 6 נראה חלון התוכנה בעת ההרצה של המעגל ( המתואר באיור ( 3 . 1 לאחר התאמת ההדמיה לפי המוסבר בסעיף זה . פעולת המגבר בעת חיבור של מקור מתח ישר למבוא אחד של המגבר וחיבור של מקור מתח חילופין סינוסי למבוא האחר של המגבר בחלק זה של הניסוי נחליף מקור אחד מתח ישר , המחובר לאחד ממבואות המגבר , במקור מתח חילופין סינוסי . יצירה של מקור מתח חילופין למעגל עשויה להיעשות בדרך המוצגת בחלון התוכנה המוצג באיור . 3 . 7 באיור 3 . 8 מתואר מעגל של מגבר מסכם , אשר למבואות שלו מחוברים מקור מתח חילופין ומקור מתח ישר . איור 3 . 7 יצירה של מקור מתח חילופין סינוסי איור 3 , 6 חלון התוכנה בעת ההרצה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר