עמוד:63

לאחר בחירה Analyses Setup-3 ייפתח חלון . בחלון זה שנו את התכונות של מצב ההדמיה כפי שמתואר באיור . 3 . 5 לאחר הסרה והוספה של הסימונים הנדרשים , ( Enabled ) צאו ממצב זה על-ידי בחירה כ . £ */? -. כעת הריצו את המעגל על-ידי הקשה על הצלמית , ^ ' 1 שבסרגל העליון . ייפתח חלון המוצג באיור . 3 . 6 הסמן ישנה את צורתו לגשש , וייפתח חלון שבו יוצג המתח הנמדד בנקודה שבה יופיע הסימון .- @ - הזיזו את הסמן לנקודה רצויה במעגל והקישו על מקש שמאל של העכבר כדי לקבוע את נקודת המדידה הרצויה . איור 3 . 4 בחירה Analyses Setup-n לשם שינוי המאפיינים והתאמתם למעגל הניסוי 1 ( איור ( 3 . 2 איור 3 . 5 שינוי המאפיינים Analyses Setup-n לשם התאמה לניסוי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר