עמוד:62

מגבר מסכם לשני מקורות מתח ישר ללא הפיכת מופע באיור 3 . 3 מתואר מעגל של מגבר מסכם שאינו הופך מופע . שאלה 3 . 5 חשבו את מתח המוצא של המגבר המסכם שאינו הופך מופע , המתואר באיור . 3 . 3 א . כמשוואה כללית שבה מופיעים סימוני הרכיבים והמקורות . ב . עבור ערכי הרכיבים המצוינים במעגל . התאמת המאפיינים של תוכנת ההדמיה כדי שנוכל להפעיל את המעגלים שבניסוי ולמדוד את המתחים בנקודות השונות במעגל ללא חיבור של מכשירי מדידה . יש להתאים את מצב ההדמיה ( Simulation ) של המעגל . דבר זה נעשה על-ידי שינוי של מאפייני ההדמיה כמוסבר בסעיף זה . באיור 3 . 4 מוצג החלון של תוכנת ההדמיה . בחרו באפשרות Simulation שבסרגל העליון , ובתפריט שייפתח בחרו . Analyses Setup-n איור 3 . 3 מעגל של מגבר מסכם שאינו הופך מופע ( מעגל ( 11

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר