עמוד:61

שאלה 3 . 3 שנו התנגדויות הנגדים שבמעגל המגבר המסכם המתואר באיור , 3 . 1 כך שמתח המוצא יהיה שווה לסכום המתחים במבוא . חיבור של מקור מתח ישר לשני מבואות של מגבר מסכם הופך מופע באיור 3 . 2 מתואר מעגל שמאפשר לחבר מקורות מתח בקוטביות הפוכה ושאפשר לשנות את עוצמתם באמצעות פוטנציומטר . סימון האחוזים המופיע ליד הפוטנציומטריס שבאיור מסמן את ההתנגדות הפוטנציומטר בין הזחלן לאדמה , מבוטאת באחוזים מההתנגדות המלאה של הפוטנציומטר . שאלה 3 . 4 באיור 3 . 2 מתוארים מצבי הפוטנציומטר במעגל . א . חשבו את הגבר המגבר עבור כל אחד מהמבואות . ב . חשבו את מתח המוצא המתקבל . איור 3 . 2 מעגל של מגבר מסכם המאפשר חיבור של מתחים משתנים בעלי קוטביות הפוכה במבואות המגבר ( מעגל ( 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר