עמוד:59

בימוי 3 ( בימוי 1 ג בתכנית הלימודים ) מגבר מסכם בניסוי זה נפעיל , בהדמיה , מגבר שרת שיפעל כמגבר מסכם לשני אותות שנספק למבואו . בחלק הראשון של הניסוי נחבר מקורות מתח ישר לשני המבואות , אותות הנמצאים באותו מופע ואותות הנמצאים במופעים הפוכים . נתנסה בהדמיה של מגבר מסכם כמעגל הופך מופע וכמעגל שאינו הופך מופע . בהמשך הניסוי נחליף את אחד ממקורות המתח הישר במקור מתח חילופין ונבדוק את פעולת המסכם . מטרות הניסוי מדידת מוצא המגבר כאשר למבוא מחוברים מקורות מתח ישר - בחיבור שהופך מופע ובחיבור שאינו הופך מופע ע מדידת מתח המוצא עבור אות של מתח חילופין ועבור אות של מתח ישר מ 1 ' / ך הניסוי שני שיעורים מבוא עיוני באיור 3 . 1 מתואר מעגל עקרוני של מגבר מסכם המבוסס על מגבר שרת הופך מופע . איור 3 . 1 מעגל של מגבר מסכם הופך מופע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר