עמוד:56

ביצוע הניסוי מדידת הגבר המתח של מגבר שאינו הופך מופע . 1 הרכיבו על לוח הבנייה את מעגל הניסוי המתואר באיור . 2 . 3 אפשר , כאמור , להשתמש במגבר שרת מסוג TL 081 או מסוג . 741 באיור מתואר אופן החיבור של שני ספקי הכוח כך שייווצר הממתח הדרוש במעגל . jj שאלה 2 . 1 א . חשבו את הגבר המגבר המתואר באיור . 2 . 3 ב . מה יהיה ההגבר אם נחליף את הנגד R בנגד שהתנגדותו היא ? 30 kQ 2 . 2 מדדו , בעזרת משקף תנודות , את מתח המבוא ואת מתח המוצא במגבר . כתבו את תוצאות המדידות בדוח הניסוי . . 3 חשבו את הגבר המגבר ובדקו אם התוצאה שווה לתשובה שקיבלתם בתשובה לשאלה . 4 . 2 . 1 הפסיקו את אספקת המתח למעגל . . 5 החליפו את הנגד R בנגד שהתנגדותו 30 kQ ובצעו שוב את הפעולות שביצעתם בסעיף 2 . 3 איור 2 . 3 מעגל מגבר למתח חילופין שאינו הופך מופע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר