עמוד:55

ג . מגבר חוצץ מגבר חוצץ הוא מגבר שחיבורו למעגל מאפשר חציצה בין שני מעגלים , כך שמעגל אחד אינו משפיע על המעגל האחר . מעגל כזה נחוץ , למשל , לתיאום בין חיישן ובין מגבר . כדי ליצור מגבר חוצץ אפשר להשתמש במגבר יחידה בעל התנגדות מבוא גבוהה והתנגדות מוצא נמוכה . אפשר להשתמש במגבר שאינו הופך מופע אשר מנתקים בו את הנגד /? , או מקצרים בו את הנגד . R 2 למעשה אפשר לבצע את שני השינויים גם יחד וכך לחסוך ברכיבים . באיור 2 . 2 מתואר מעגל מגבר יחידה המשמש כמגבר חוצץ . הציוד וקדרות לניסוי לוח בנייה ספק מיוצב כפול מגבר שרת 741 - או TL 08 1 מחולל אותות משקף תנודות נגדים 30 kQ , 20 kQ , 10 kQ - איור 2 . 2 מגבר יחידה - מגבר חוצץ

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר