עמוד:54

הדק המבוא הלא מהפך מחובר למתח המבוא , \ c ( הקצר המדומה הקיים בין שני המבואות של מגבר השרת גורם לכך שגם במבוא המהפך מופיע מתח מבוא ; זהו המתח הנופל על הנגד R , ולכן ערכו של הזרם הזורם דרכו הוא : התנגדות המבואות של מגבר השרת גבוהה מאוד , ולכן הזרם הזורם דרכם שואף ל0- והזרם הזורם בנגד R , שווה לזרם הזורם בנגד . R 2 מכאן שמתח המוצא של המגבר הוא ' ולכן ההגבר של מגבר השרת הוא ו דוגמה 2-1 באיור 2 . 1 מתואר מגבר שרת המחובר כמגבר שאינו הופך מופע . נתון כי : . /? , = I kQ-1 /? = 9 kQ א . חשבו את הגבר המגבר . ב . חשבו את הגבר המגבר כאשר הנגד R מנותק . ג . חשבו את הגבר המגבר כאשר הנגד R מקוצר . 2 פתרון א . ב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר