עמוד:53

ניסוי 2 ( ניסוי 1 ב בתכנית הלימודים ) מגבר שר \ ד WKW הופך מופע בניסוי זה נחבר את מגבר השרת כמגבר שאינו הופך מופע ונבדוק , בין השאר , את השפעת השינויים בהתנגדויות הנגדים על הגבר המגבר ואת הפרש המופע שבין המוצא למבוא . בחלקו האחרון של הניסוי נרכיב מגבר חוצץ שהוא מעגל המשמש לחציצה בין מעגלים . מסרות הניסוי J מדידת הגבר המגבר בדיקת האופן שבו משפיע שינוי בהתנגדות הנגדים על הגבר המגבר מדידת הפרש המופע בין מבוא המגבר למוצאו הפעלת המגבר כמגבר חוצץ \ דש \ הניסוי שני שיעורים רקע עיוני באיור 2 . 1 מופיע מעגל של מגבר שרת שאינו הופך מופע . איור 2 . 1 מגבר שרת שאינו הופך מופע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר